Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich - oddział Wrocław"Opis konkursu

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia Konkursu Dyplom Roku 2018 – Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury PWr zaprasza do zgłaszania prac dyplomowych obronionych na WA Politechniki Wrocławskiej.

Pytania można zgłaszać na adres wroclaw@sarp.org.pl, do dnia 5.12.2017, do godz. 16.00.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są:
– Promotor
– Recenzent
– Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych
– Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych skutkujące nadaniem stopnia architekta
– Dyplomant samodzielnie

Zawartość – praca zgłaszana w Etapie 1. składa się na ze skrótowego opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu, zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100×70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4. Łączny rozmiar plików – 1 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.

Nagrody

???

Nadesłane przez: renata1107 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz