Zakończony

Konkurs "Seans z Bliskim w Cinema City"

Opis konkursu

  • Kup 2 dowolne produkty PepsiCo w dowolnym sklepie sieci Bliski i zachowaj paragon.
  • Odpowiedz na pytanie konkursowe:
    Jakim bohaterm filmowym byłby Twój bliski i dlaczego?

Nagrody

1048x bilet dla 4 osób do Cinema City

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ando27

Podobne konkursy

maverick
31.10.2022 13:24:47

1. Konkurs podzielony jest na 4 (słownie: cztery) etapy:
1) Etap I rozpoczyna się w dniu 20.09.2022 r. o godz. 00:01 i kończy w dniu 04.10.2022 r. o godz. 23:59;
2) Etap II rozpoczyna się w dniu 05.10.2022 r. o godz. 00:00 i kończy w dniu 19.10.2022 r. o godz.
23:59;
3) Etap III rozpoczyna się w dniu 20.10.2022 r. o godz. 00:00 i kończy w dniu 03.11.2022 r. o godz.
23:59;
4) Etap IV rozpoczyna się w dniu 04.11.2022 r. o godz. 00:00 i kończy w dniu 18.11.2022 r. o godz.
23:59.
2. W każdym etapie Konkursu do wygrania są 262 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwie) Nagrody


Nagrody stanowi 1 048 (słownie: tysiąc czterdzieści osiem) zestawów biletów na dowolny film 2D do sieci
kin Cinema City dla czterech osób o wartości jednostkowej 72,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa
złote i 00/100). Bilety nie uprawniają do wstępu na filmy w formacie IMAX, 4DX, SCREENX oraz VIP

1 kumulacja 0