Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Świąteczna Loteria Portu Łódź"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 12.11.2012 do: 01.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis portlodz.pl.
Zasady Loterii
8.1 Loterię podzielono na 3 etapy: a) I etap, który przypada na pierwszy tydzień trwania Loterii i który to trwa od godziny 08:00 dnia 12 listopada 2012 r. do godziny 16:45 dnia 17 listopada 2012 r., b) II etap, który przypada na drugi tydzień trwania Loterii i który to trwa od godziny 17:00 dnia 17 listopada 2012 r. do godziny 16:45 dnia 24 listopada 2012 r., c) III etap tj. Wielki Finał który odbędzie się w dniu 01 grudnia 2012 r. o godz. 17:00, kiedy to spośród wszystkich kuponów zgłoszonych do Loterii, poza Kuponami Loteryjnymi wylosowanymi w trakcie losowań za I i II etap Loterii, wyłonieni zostaną Laureaci nagród w losowaniu finałowym.
8.2 Na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej znajdować się będą dwa Punkty Obsługi Loterii oraz dwie Urny Promocyjne Tygodniowe, w których zbierane będą Kupony Loteryjne.
8.3 W okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej w Punktach Obsługi Loterii dostępne będą Kupony Loteryjne.
8.4 Każda osoba, która zgłosi się do hostess w Punktach Obsługi Loterii i przedstawi paragon lub fakturę, potwierdzające dokonanie w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej
4
Zakupu Promocyjnego otrzyma odpowiednią ilość Kuponów Loteryjnych, zgodnie z pkt. 6.4 niniejszego Regulaminu. Dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego wydawane są Kupony Loteryjne, będzie parafowany i stemplowany pieczątką z logotypem CENTRUM HANDLOWEGO PORT ŁÓD¬ przez hostessę obsługującą dany Punkt Obsługi Loterii, w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania.
8.5 Uczestnik za dokonanie Zakupu Promocyjnego, otrzyma odpowiednią ilość Kuponów Loteryjnych zgodnie z postanowieniami pkt. 6.4. niniejszego Regulaminu.
8.6 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do Loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem Zakupu Promocyjnego.
8.7 Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:
- w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej dokonać Zakupu Promocyjnego,
- pobrać Kupony Loteryjne, w ilości zgodniej z postanowieniami pkt. 6.4. niniejszego Regulaminu,
- czytelnie i kompletnie wypełnić każdy otrzymany Kupon Loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
- koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu Promocyjnego (parafowany i podstemplowany przez hostessę),
- wrzucić Kupony Loteryjne do Urny Promocyjnej Tygodniowej.
8.8 Każdy Kupon Loteryjny (z wyjątkiem Kuponów, które zostały wylosowane w losowaniach tygodniowych, które to Kupony są usuwane z puli Kuponów Loteryjnych do losowania i nie biorą udziału w Wielkim Finale), który brał udział w I bądź II etapie Loterii, automatycznie bierze udział w Wielkim Finale, bowiem zgłoszenia z I i II etapu Loterii po przeprowadzeniu każdego losowania tygodniowego oraz po zakończeniu ostatniego tygodnia promocyjnego, automatycznie przesypywane są z Urn Promocyjnych Tygodniowych do Urny Promocyjnej Głównej i wezmą udział w losowaniu nagród w Wielkim Finale.

Nagrody:
100 cennych nagród

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez mkrzysiek. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: mkrzysiek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz