Konkurs "Świeże pranie z wygrywaniem!" ASS AugustówOpis konkursu

Należy kupić minimum 1 dowolny produkt marki E.
Wysłać SMS-a zgłoszeniowego, zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na udzieleniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi:
Jak opisałbyś wyjątkową świeżość, jaką nadaje praniu E?
na numer 7036

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest multicooker Philips o wartości 430,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100).
Nagrodą dzienną w konkursie jest zapas kapsułek do prania marki E o wartości 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)

Nadesłane przez: rwas Opublikowane przez: pionas

Dodaj komentarz