Zakończony

Konkurs "Szekspiriada"

Opis konkursu

Turniej Szekspiriada obejmuje trzy oddzielne konkursy:
Konkurs MAŁE FORMY TEATRALNE odbędzie się 15.09.2016 w auli ATH w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki.
Przesłuchania rozpoczną się od godz. 10.00, uczestnicy występują według kolejności nadesłanych zgłoszeń. Na konkurs należy przygotować dowolnie wybrany fragment jednej z trzech sztuk Szekspira: Hamlet, Makbet, Poskromienie złośnicy – w oryginale lub w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Można wybrać monolog lub scenę zbiorową (czas spektaklu: 10-15 minut)
Konkurs WIEDZA O SZEKSPIRZE odbędzie się 24.11.2016 w auli ATH w formie turnieju przygotowanego przez studentów oraz wykładowców Akademii.
Jurorzy oceniają znajomość epoki, twórczości oraz faktów z życia pisarza W konkursie ROZMOWA Z SZEKSPIREM, który również odbędzie się 24.11.2016, wezmą udział prace inspirowane twórczością Szekspira. Wybór tworzywa i formy pozostawiamy autorom. Uczniowie mogą przygotować poważne lub niepoważne (kabaretowe) formy literackie, muzyczne, filmowe, plastyczne, teatralne (czas przedstawienia do 20 min.)

Wszystkie trzy konkursy są przeznaczone dla młodzieży – uczniów klas I-III (licea) oraz uczniów I-IV (technika) szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego.

Nagrody

Za udział w konkursie „A” MAŁE FORMY TEATRALNE przewidziano:
I miejsce – bilety na trzy spektakle w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
II miejsce – bilety na dwa spektakle w Teatrze Polskim.
III miejsce – bilet na jeden spektakl w Teatrze Polskim

Za udział w konkursie „B” WIEDZA O SZEKSPIRZE przewidziano:
I miejsce – PenDrive Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polskoangielski, Warszawa 2016, Wyd. Naukowe PWN.
II miejsce – W. Szekspir. Cytaty najpiękniejsze, Warszawa 2014, Wyd. MG oraz puzzle Urodziny Szekspira.
III miejsce – puzzle Urodziny Szekspira.

Za udział w konkursie „C” ROZMOWA Z SZEKSPIREM przewidziano:
I miejsce – W. Shakespeare, Komedie w przekładzie Stanisława Barańczaka oraz Tragedie i kroniki w przekładzie Stanisława Barańczaka, Kraków 2012, Wyd. Znak.
II miejsce – Shakespeare a capella,CD, wyk. Stanisław Soyka.
III miejsce – W. Shakespeare, Sonety z płytą CD, Kraków 2013, Wyd. A5.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: sylzab2294

Podobne konkursy

Brak komentarzy.