Zakończony

Konkurs "Szpital chorych sprzętów"

Opis konkursu

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w konkursie ekologicznym „Szpital chorych sprzętów” organizowanym przez Dział Instruktażu i Promocji Zagłębiowskiej Mediateki. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, zgodnie z zasadami stylu „zero waste”. Chodzi o przywrócenie życia przedmiotom, które nie nadają się już do użycia. Staramy się naprawić zużyty bądź uszkodzony przedmiot, tak by podarować mu nowe życie, w którym może pełnić nową funkcję (np. stary sweter przerobiony na maskotkę, jeansy wykorzystane do uszycia torby, puszki lub słoiki przekształcone w przyborniki lub świece, itp.). Do wykonania zadania możemy użyć np. starych ubrań, zużytego sprzętu elektronicznego, drobnych mebli, itp. To tylko niektóre z pomysłów, liczymy na Państwa kreatywność J Pracę wraz z kartą zgłoszenia można przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 w terminie 1-29 marca 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 kwietnia 2024 r

Nagrody

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
Przyznane zostaną nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia.
Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
Nagrody w konkursie będą rzeczowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: deva

Podobne konkursy

Brak komentarzy.