Zakończony

Konkurs "Tax’n’You"

Opis konkursu

Konkurs adresowany jest do studentów kierunków ekonomicznych, finansowych i prawniczych III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów III roku studiów licencjackich, studentów I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2016 r.
Etap I Konkursu będzie polegał na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, a następnie rozwiązaniu konkursowej ankiety składającej się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, losowo wybranych przez system komputerowy. Pytania będą dotyczyć przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety.
Etap II Konkursu, stanowiący Finał Konkursu, odbędzie się 19 maja 2017 r. w Warszawie. Wezmą w nim udział osoby, które zostaną najlepiej ocenione w Etapie I. Podczas Finału Konkursu Finaliści zostaną podzieleni losowo na 3 zespoły. Zadania finałowe opracowano w podziale na 3 moduły odbywające się równolegle:
1) Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie Finaliści przedstawią przed Kapitułą Konkursu w formie ustnej. Oceniana będzie umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji i korzystania z podanych przepisów.
2) Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Przed Finałem tematy do dyskusji zostaną udostępnione Finalistom. Oceniana będzie inicjatywa wypowiedzi, jakość argumentacji, jak i kreatywność.
3) Konkurs znajomości terminologii i instytucji podatkowych. Każdy z uczestników wylosuje termin podatkowy, a następnie omówi jego znaczenie. Oceniana będzie wiedza dotycząca terminologii podatkowej.

Prezentacja rozwiązań odbywać się będzie w formie ustnej.
Organizator zobowiązuje się do zwrotu Finalistom, którzy zostali zakwalifikowani do etapu II: kosztów przejazdu z dowolnego miejsca w Polsce do Warszawy i powrotu pociągiem II klasy (osobowy, pośpieszny, ekspres, Inter City, Pendolino) do kwoty 230 zł oraz zapewnienia im bezpłatnego pobytu w hotelu w Warszawie w czasie trwania Finału Konkursu.

Nagrody

I miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN, czytnik Kindle, nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.
II miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 3 000 PLN, czytnik Kindle, nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.
III miejsce: umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 2 000 PLN, czytnik Kindle, nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.
Pozostali finaliści (21 osób): praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce, nagrody rzeczowe.
Biura KPMG w Polsce znajdują się w następujących lokalizacjach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.
Umowa o pracę będzie umową o pracę na okres próbny, trzech miesięcy, z możliwością kontynuacji zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb rekrutacyjnych Organizatora.
Czas trwania praktyki nie krótszy niż od jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące z możliwością przedłużenia w zależności od bieżących potrzeb rekrutacyjnych Organizatora.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: annb

Podobne konkursy

Brak komentarzy.