Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Tesco Summer"

Konkurs Tesco Summer

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) w dniach od 14.07.2016 roku do 10.08.2016 roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego Lay’s oraz co najmniej jednego Produktu Promocyjnego Pepsi lub Produktu Promocyjnego Lipton Ice Tea w hipermarkecie Tesco biorącym udział w Konkursie i zachować dowód zakupu.Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT.Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
b) Po dokonaniu zakupu dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej letniapromocja.pl, zawierającego następujące pola obowiązkowe:-Wykonanie zadania konkursowego poprzez napisanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lato z Lay’s, Pepsi i Lipton jest najlepsze” zwanego dalej „Zdaniem”. Zdanie nie może przekroczyć 160 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami;-imię i nazwisko;-miejscowość zamieszkania;-numer telefonu kontaktowego;-adres e-mailowy;-numer dowodu zakupu,o którym mowa w pkt 11a)

Nagrody

4x Nagroda I Stopni aw postaci roweru Electra Cruiser Lux 7D o wartości 1672,00 zł brutto
30x Nagroda II Stopnia w postaci aparatu Instax Mini 8S wraz z filmem o wartości 275,20 zł brutto

Nadesłane przez: lena5_1985 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz