Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "To brzmi doskonale"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 2.11.2012 do: 5.01.2013

Organizatorem konkursu jest serwis philips.pl.
Aby otrzymać prezent Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:
1) dokonać w okresie trwania Promocji zakupu Produktu lub Produktów za minimum 500 zł brutto, potwierdzonego jednym dowodem zakupu i zachować oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz oryginalny kod kreskowy EAN, wycięty z opakowania każdego zakupionego Produktu,
2) w terminie 7 dni od daty zakupu Produktów przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie "Promocja To brzmi doskonale" na adres: Skrytka Pocztowa 52, 62-300 Września, jedno kompletne zgłoszenie, zawierające:
a) kompletnie i czytelnie wypełniony formularz, zawarty w ulotce promocyjnej wraz z podanymi wskazanymi w formularzu danymi osobowymi Uczestnika,
b) kopię dowodu zakupu Produktów (faktura VAT lub paragon),
c) oryginalny kod kreskowy EAN, wycięty z opakowania każdego Produktu, zakupionego w okresie trwania Promocji i upoważniającego do otrzymania prezentu w Promocji.

Nagrody:
Z zastrzeżeniem postanowień poniższych każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktu lub Produktów w Punkcie o łącznej wartości minimum 500 zł brutto, potwierdzonych jednym paragonem, uprawniony będzie do otrzymania prezentu, którego rodzaj uzależniony jest od wartości brutto zakupionych Produktów. W przypadku dokonania przez Uczestnika w okresie trwania Promocji zakupu dowolnych Produktów Philips o łącznej wartości brutto:
1) od 500 zł do 999,99 zł, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania prezentu w postaci słuchawek marki Philips SHL3000WT/00 o wartości rynkowej 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych),
2) od 1000 zł do 1499,99 zł, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania prezentu w postaci bezprzewodowego głośnika marki Philips SBT30/00 o wartości rynkowej 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
3) 1500 zł lub więcej, Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania prezentu w postaci do wyboru: stacja dokująca dla systemu Android marki Philips AS111/12 lub stacja dokująca dla systemu iOS marki Philips DS1150/12 o wartości rynkowej 309 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych).

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez anava. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: anava Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz