Zakończony

Konkurs "What’s Up Senior?"

Opis konkursu

Napisz kim jest senior, z którym chcesz być w stałym kontakcie i w jaki sposób pomagasz mu odnaleźć się w cyfrowym świecie?

Nagrody

16 smartfonów Realme C55, każdy o wartości 799 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: kajeczka

Podobne konkursy

cb656
13.01.2024 11:32:10

W trakcie połączeń telefonicznych, poza anteną, osoba wyznaczona przez Komisję konkursową zadaje każdej z trzech osób pytania dotyczące szeroko pojętych zagadnień z zakresu kultury i stylu życia. Spośród wszystkich trzech odpowiedzi komisja konkursowa wybiera jednego uczestnika w jej ocenie najciekawszego, który weźmie udział w wejściu finałowym danej edycji. Wejścia konkursowe realizowane są na antenie Radia ESKA w niedzielę i poniedziałek w terminie od 21.01.2024 r. do 22.01.2024 r. W wejściu konkursowym prowadzący program na antenie Radia ESKA łączy się telefonicznie z wybranym uczestnikiem Konkursu oraz osobą wskazaną przez niego w formularzu konkursowym. Zadaniem osoby wskazanej w formularzu zgłoszenia konkursowego jest odebranie połączenia telefonicznego i krótka rozmowa. Jeśli odbierze telefon i weźmie udział w rozmowie zostaje Zwycięzcą danej edycji i dostaje nagrodę.

Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję i reemisje wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia Eska w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia i miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.eska.pl jego imienia i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników