Zakończony

Konkurs "Wszystkim wesoło gdy czyste powietrze wokoło Gmina Nawojowa"

Opis konkursu

Uczniowie wykonują pracę plastyczną zgodną z celami konkursu:
1. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza - pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia.
2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można to robić (uwrażliwienie na problemy związane z jakością powietrza).
3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.
4. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Uczniowie dowolną techniką wykonują pracę plastyczną w postaci plakatu.

Nagrody

Najciekawsze prace konkursowe posłużą jako materiał z którego zostanie wykonany kalendarz+upominki

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: tosca

Podobne konkursy

Brak komentarzy.