Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Wyzwanie Flory"

Opis konkursu

1. Możesz dodać tylko jedno zgłoszenie, ale możesz je edytować podczas trwania konkursu
2. Wybierz dwie osoby, które będą Twoją grupą wsparcia i pomogą Ci w treningu
3. Ze zgłoszeń wybierzemy trzy najciekawsze, które wygrają udział w personalny treningu przygotowującym do biegu na 5 km
4. Z osobami, którym nie uda się wygrać, nasz trener przeprowadzi grupowe treningi w czterech miastach polski
5. Przekonaj nas, że to Ty powinnaś wygrać!
Napisz, dlaczego chcesz podjąć wyzwanie Flory i przygotować się do biegu na 5 kilometrów z profesjonalnym trenerem biegania - Mateuszem Jasińskim.

Nagrody

Podczas trwania Konkursu zostanie przyznanych 3 (trzy) Nagrody Główne, 7 ( siedem)
Nagród II Stopnia oraz 100 (sto) Nagród III Stopnia
2. Nagroda Główna składa się z sześciu elementów: nagrody rzeczowej w postaci 4 tygodniowego profesjonalnego przygotowania do bieguna 5 kilometrów w postaci –dedykowanego planu treningowego, tabeli treningowej oraz osobistych warsztatów z profesjonalnym trenerem o wartości 650 zł (sześćdziesiąt piędziesiąt złotych ) brutto, butów New Balance model „W1080” o wartości 469,99 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł ), mp3 ( iPod shuffle) marki Apple o wartości 215 zł ( dwieście piętnaście zł), rocznego abonamentu do serwisu JiWok o wartości 252 zł ( dwieście pięćdziesiąt dwa zł), oraz koszulki o wartości 45 zł ( czterdzieści pięć zł) oraz Nagrody Pieniężnej w wysokości 157, 43 zł ( sto pięćdziesiąt siedem zł i czterdzieści trzy gr) stanowiącej równowartość 11,11% zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody, która nie podlega wydaniu.
3. Nagroda II Stopnia składa się z czterech elementów: mp3 ( iPod shuffler) marki Apple o wartości 215 zł ( dwieście piętnaście zł), rocznego abonamentu do serwisu JiWok o wartości 252 zł ( dwieście pięćdziesiąt dwa zł), oraz koszulki o wartości 45 zł ( czterdzieści pięć zł) oraz Nagrody Pieniężnej w wysokości 56,89 zł ( pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt dziewięć gr) stanowiącej równowartość 11,11% zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody, która nie podlega wydaniu.
4. Nagroda III Stopnia składa się z dwóch elementów: koszulki o wartości 45 zł ( czterdzieści pięć zł) oraz Nagrody Pieniężnej w wysokości 4,95 zł ( cztery zł dziewięćdziesiąt pięć gr) stanowiącej równowartość 11,11% zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody, która nie podlega wydaniu.

Nadesłane przez: kachakacha Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz