Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Wznieś toast za 400 lat i wyjedź na Oktoberfest!"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie trwania Konkursu spełnić kolejno następujące warunki:
1) dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu w jednym z Punktów i zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT),
2) wysłać wiadomość SMS pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto/0,62 zł z VAT), o treści: TYSKIE.TREŚĆ TOASTU (łączna liczba znaków w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160)

Nagrody

1) 4 (słownie: cztery) nagrody I stopnia, każda w postaci vouchera upoważniającego do skorzystania z wyjazdu na Oktoberfest dla dwóch pełnoletnich osób (Uczestnik wraz z osobą towarzyszącą), o wartości rynkowej 14000 zł (słownie: czternastu tysięcy złotych), przyznawana wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1540zł,
2) 400 (słownie: siedemset) nagród II stopnia, każda w postaci bonu Real, o wartości rynkowej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), przyznawana wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 zł

Nadesłane przez: luk1990 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

arabela79

09.08.13 17:59:56

2) 400 (słownie: siedemset) nagród II stopnia
:)

0 0
Dodaj komentarz