Do zakończenia 35 dni

Konkurs "Young Design 2024 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej"

Opis konkursu

Konkurs organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego skierowany jest do młodych projektantów i projektantek, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie twórcy / twórczyni najciekawszego projektu wzorniczego, odpowiadającego na założenia wszelakich aspektów zrównoważonego projektowania.

W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:
 • studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2024 roku nie ukończą 30 lat,
 • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie projektu do 3 kwietnia 2024 roku.

Do formularza należy dołączyć:
 • skan dyplomu — w przypadku absolwentów,
 • skan legitymacji studenckiej — w przypadku studentów,
 • CV,
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
 • opis projektu w formacie pdf (w języku polskim i angielskim),
 • prezentację (w języku polskim i angielskim) w postaci maksymalnie 10-slajdów w formacie pdf
 • dla projektów usług/aplikacji – dodatkowo prezentacja w postaci filmu/nagrania, linku do 3 minut.
Uczestnicy zobowiązani są zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji,
 • informacje dodatkowe istotne dla projektu.
W ramach konkursu zabrania się uczestnikom korzystania z wizualizacji, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI) lub podobne technologie. Uczestnicy zobowiązują się do przedstawiania wyłącznie prac stworzonych samodzielnie, bez użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do generowania grafiki, ilustracji lub innych form wizualnych.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

Nagrody

W konkursie przewidziana jest nagroda — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

Finaliści i laureat / laureatka konkursu otrzymają godło „Finalista Young Design 2024/ Laureat Young Design 2024” z bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencją na posługiwanie się nim.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.