Kończy się jutro

Konkurs z klejem AMOS

Opis konkursu

Zadaniem konkursowym jest wykonanie reportażu na temat akcji AMOS „Najlepszy klej”, którego tematem będzie, według wyboru Uczestnika:
  • zbieranie pustych opakowań
  • propagowanie akcji AMOS „Najlepszy klej”
  • wysyłanie pustych opakowań
  • odbiór nagrody
  • praktyczne wykorzystywanie kleju AMOS
Reportaż może być wykonany w dowolnej technice: filmowej, plastycznej, tekstowej lub będącej połączeniem różnych technik.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie będą pakiety materiałów plastycznych o wartości minimalnej 1.200 złotych i maksymalnej 1.500 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Amos
VeryBlackCat
24.01.2023 23:56:46

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być placówka oświatowa (dalej: „Uczestnik”).

6.8. (...) Organizator może dopuścić do udziału w charakterze Uczestnika
inne podmioty, o ile będą one prowadzić działalność podobną do placówek oświatowych (np. świetlice, domy kultury, itp.)

0 0