Zakończony

Konkurs z okazji 20-lecia SKLEPÓW PSB Mrówka

Opis konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie od dnia 29.04.2022 r. do dnia 08.07.2022 r. dokonają zakupu za kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto na jednym dowodzie
zakupu, w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką „PSB Mrówka”, zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej dokumentujących zakup.

Zgłoszenie udziału w Konkursie obejmuje:
 • zgłoszenie się do Konkursu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 20latPSBMrowka.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego obejmującego następujące dane:
  - imię i nazwisko,
  - numeru telefonu komórkowego,
  - adres e-mail,
  - numeru dowodu zakupu, z paragonu fiskalnego bądź faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, na podstawie którego dokonano zakupu,
  - adresu sklepu, w którym dokonał zakupu,
  oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu
 • dokończenie hasła promocyjnego „Z okazji 20 urodzin Sklepów PSB Mrówka życzę…”.

Nagrody

2 (słownie: dwa) Vouchery z przeznaczeniem na wakacje do realizacji na portalu turystycznym fly.pl,
których łączna wartość wynosi: 44.444, 00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta
czterdzieści cztery złote 00/100).
Co miesiąc każdą z nagród głównych stanowi 1 (słownie: jeden) Voucher z przeznaczeniem na wakacje
do realizacji na portalu turystycznym fly.pl o wartości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 2 222,00 zł (słownie: dwa
tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość jednej Nagrody głównej, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, wynosi 22.222,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia
dwa złote 00/100).

co miesiąc:
10 (słownie: dziesięć) Voucherów dla 2 osób w pokoju dwuosobowym w hotelu Słoneczny Zdrój Hotel
Medical SPA&Wellness o wartości 550,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy
wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych
00/100). Łączna wartość nagrody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 611,00 zł (słownie:
sześćset jedenaście złotych 00/100).
1 (słownie: jeden) Zestaw Combo BOSCH o wartości 1 272,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście
siedemdziesiąt dwa złote 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 141,00 zł
(słownie: sto czterdzieści jeden złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 1 413,00 zł (słownie jeden tysiąc czterysta trzynaście złotych 00/100).
1 (słownie: jeden) Tablet Samsung Galaxy o wartości 1 647,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset
czterdzieści siedem złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 183,00
zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 1 830,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100).
d) 1 (słownie: jedna) Elektryczna hulajnoga Xiaomi o wartości 2 059,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
229,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 2 288,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
osiem złotych 00/100).
e) 1 (słownie: jeden) Grill Weber o wartości 2 132,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści osiem
złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 237,00 zł (słownie: dwieście
trzydzieści siedem złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 2 369,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
f) 1 (słownie: jedna) Myjka ciśnieniowa Karcher K7 Compact o wartości 2 240,00 zł brutto (słownie: dwa
tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 2 489,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/100).
4
g) 1 (słownie: jeden) Telewizor Samsung o wartości 2 446,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta
czterdzieści sześć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 272,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym wynosi 2 718,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 00/100).
h) 1 (słownie: jeden) Smartfon Samsung Galaxy S20 o wartości 2 799,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w
wysokości 311,00 zł (słownie: trzysta jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 110,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych
00/100).
i) 1 (słownie: jeden) Ekspres do kawy DeLonghi o wartości 2 828,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
314,00 zł (słownie: trzysta czternaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 142,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100).
j) 1 (słownie: jeden) iRobot Roomba i7 o wartości 2 999,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym wynosi 3 332,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 00/100).
k) 1 (słownie: jeden) Thermomix o wartości 5 495,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości
610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym wynosi 6 105,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięć złotych 00/100).
3.3. Nagrodami cotygodniowymi są:
a) 40 (słownie: czterdzieści) bonów podarunkowych do sieci sklepów PSB Mrówka o wartości 100 zł brutto
(słownie: sto złotych 00/100) każdy wraz z dodatkową kwotą środków pieniężnych w wysokości 11,00 zł
(słowie: jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość jednej nagrody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym wynosi 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych 00/100).
3.4. Organizator przyznaje Laureatom wszystkich Nagród dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu
od kwoty ubruttowionej, o należny podatek dochodowy wartości Nagród opisanych w pkt 3.1. – 3.3.
powyżej. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego
podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”)
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: dorcia77

Podobne konkursy

cb656
27.06.2022 20:07:41

Czepiasz się gościu, jhak rzep/oset psiego ogona emotka

0 0
oset
02.05.2022 20:55:35

Nie dało się tego krócej napisać, żeby oczopląsu nie dostać podczas czytania?