Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zadziwiający powrót bieli z Vanish"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 01.07.2012 do: 31.08.2012

Organizatorem konkursu jest serwis vanish.pl.
Uczestnikami Loterii Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby, które ukończyły 13 lat za zgodą opiekunów/przedstawicieli ustawowych, które zakupią Produkt lub Produkty za kwotę co najmniej 10 zł brutto (słownie złotych: dziesięć) i zachowają paragon lub fakturę dalej "Dowód Zakupu" oraz dokonają skutecznego zgłoszenia wzięcia udziału w Loterii Promocyjnej w okresie od godz. 00.01 dnia 01 lipca 2012 roku do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2012 roku, poprzez wysłanie z numeru GSM krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) o treści: VANISH na numer SMS Organizatora loterii 7055 (dopuszczalne jest by na podstawie jednego Dowodu Zakupu dokonać większej liczby zgłoszeń tj. w liczbie odpowiadającej wielokrotności kwoty 10 zł brutto znajdującej się na Dowodzie Zakupu (np. 50 zł = 5 zgłoszeń; 55 zł = 5 zgłoszeń; 60 zł = 6 zgłoszeń; data zakupu na paragonie lub fakturze nie może być późniejsza niż data wysłania SMS-a;) Każdy SMS przesłany zgodnie ze zdaniem poprzedzającym stanowi 1 (jedno) zgłoszenie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie.
W ramach loterii odbywają się 4 cztery losowania nagród: 16.07., 30.07., 13.08., 03.09..
Więcej w regulaminie.

Nagrody:
a) 12 (dwanaście) Apple iPhone 4S 16GB (biały) o wartości 2827,77 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem 77/100) każdy - nagroda I stopnia. Do nagrody przyznana jest uczestnikowi Loterii dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 314,00 zł (słownie złotych: trzysta czternaście 00/100), która zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody
b) 12 (dwanaście) rowerów Batavus Old Dutch DN3 WITMETALLIC o wartości 2199, 00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt 00/100) każdy - nagroda II stopnia,
c) 12 (dwanaście) Blenderów ręcznych 600W MR 570 FPHCK Patisserie o wartości 429,27 zł brutto (słownie złotych: czterysta dwadzieścia dziewięć 27/100) każdy - nagroda III stopnia,
d) 120 (sto dwadzieścia) obrusów bawełnianych o wartości 46,06 brutto (słownie złotych: czterdzieści sześć 06/100) każdy - nagroda IV stopnia.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez mkrzysiek. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodała mkmadzia7

Nagrody

Nadesłane przez: mkrzysiek Opublikowane przez: mkmadzia7

Podobne konkursy

Dodaj komentarz