Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zaprojektuj miseczkę"

Opis konkursu

1. W celu udziału w Konkursie Uczestnik po wejściu do Aplikacji Konkursowej zobowiązany jest zaakceptować
Regulamin Konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie własnej miseczki Alpro za pomocą dostępnych narzędzi w
aplikacji w okresie od dnia 25 marca 2013 r. do dnia 9 kwietnia 2013 r.
3. Uczestnik do Miseczki może dodać ikonki i inne udostępnione mu obiekty, zmieniać tło, dodać własny
wzorek. Dodanie elementów jest warunkiem udziału w Konkursie.
4. W Aplikacji odbywać się będzie głosowanie. Miseczki z największą liczbą głosów minimum 25 będą brane pod
uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców przez Komisję Konkursową i przydzielaniu nagród. Uczestnicy mogą
głosować raz dziennie na wybraną Miseczkę.
5. Uczestnik uprawniony jest do przesłania dowolnej liczby Miseczek przy czym Uczestnik uprawiony jest
wyłącznie do wygrania jednej Nagrody.
6. Uczestnik nie ma możliwości poprawy lub edycji zapisanej przez niego Miseczki w galerii

Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie („Nagroda”) są:
a) 5 zaproszeń na warsztaty kulinarne (zwane dalej „Nagroda Główna”).
b) 10 zestawów miseczek Alpro wraz z zestawem produktów każdy o wartości 80 zł brutto (słownie:
osiemdziesięciu złotych brutto) („Nagroda I Stopnia”),
c) 20 zestawów produktów Alpro, każdy o wartości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) („Nagroda
II Stopnia”),

Nadesłane przez: gracet Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz