Zakończony

Konkurs "Zatrudnienie wspomanagane osób z niepełnosprawnością"

Opis konkursu

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 26 lipca 2022 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod
tytułem: ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z artykułem 3 ustępy 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”.

Nagrody

W roku 2022 Gmina Wrocław przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego dotację do wysokości 30 000,00 złotych

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: aspartaqs

Podobne konkursy

Brak komentarzy.