Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zielony rynek"

Opis konkursu

Od Uczestników konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Obszar opracowania obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia.

Nagrody

  • I nagroda – 50 000 zł
  • II nagroda – 40 000 zł
  • III nagroda – 30 000 zł
  • Wyróżnienia (łączna pula) – 20 000 zł

Nadesłane przez: termitek99 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz