Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zimowa odsłona wódka Ostoya" 18+

Konkurs Zimowa odsłona wódka Ostoya 18+

Opis konkursu

Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na fanpage’u Ostoya Vodka.
Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie, udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe:
Jak twoim zdaniem powinien wyglądać idealny zimowy kraj obraz?

Dla pełnoletnich, czyli powyżej 18. roku życia. Będzie to weryfikowane, więc nie kłamać. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności tych, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie albo nie wykorzystują swojego własnego Profilu, lub też wręcz przeciwnie - wykorzystują dodatkowe adresy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników. To samo, gdy podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie. Jeden Użytkownik może dodać wyłącznie jedną odpowiedź w ramach Zadania Konkursowego. Każda kolejna odpowiedź będzie ukrywana przez moderatorów.

Nagrody

W Konkursie zostanie przyznanych dziesięć nagród w postaci wódki Ostoya, o pojemności 700 ml, o wartości rynkowej pięćdziesiąt pięć złotych za każdą butelkę.

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz