Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zrób scenę!"

Konkurs Zrób scenę!

Opis konkursu

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, spółki TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, spółki Astral Sp. z o.o., ul. Biecka 9a, 38-300 Gorlice oraz spółek: ME S001 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S004 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S010 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S013 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S033 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S057 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S208 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S223 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S243 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, ME S484 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy dodać zgłoszenie w postaci komentarza opublikowanego pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Media Expert w serwisie Facebook, w którym zawarta będzie odpowiedź na zadanie konkursowe określone w treści posta, tj. “Wybierz swoją ulubioną scenę filmową! Przedstaw lub odtwórz ją w dowolny sposób! Dopuszczalne formy zgłoszeń: tekst, zdjęcie, rysunek, wiersz, piosenka, nagranie wideo”. WRESZCIE: W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi, które napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki. Każdy z Uczestników może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie - opublikować jeden komentarz. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będą miały jakość oraz unikalny i kreatywny charakter przesłanego zgłoszenia. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dnia po zakończeniu Konkursu.

Nagrody

Komisja wybierze jedno zwycięskie zgłoszenie, które nagrodzi jednym, wybranym przez laureata telewizorem: Smart TV TCL EP680 50’ o wartości 2200 zł, Smart TV TCL EP680 55’ o wartości 2500 zł lub Smart TV TCL EP680 65’ o wartości 3500 zł.

Nadesłane przez: scenopis Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz