Zakończony

Loteria "10-lecie KiKŚ"

Opis konkursu

Losami premiowany jest zakup kartek okolicznościowych z odręcznym podpisem właściciela kanału KIKŚ.

Nagrody

Lista nagród to prawie 800 pozycji, w tym gotówką 5x 10.000 pln, podróże, pobyty w hotelach i nagrody rzeczowe

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: Gosc123

Podobne konkursy

zordlord
25.03.2024 18:59:54

akurat skasowałem swoje kody, mam nadzieje, że nie będzie problemu jeśli coś wygram.

0 0
Emememe
25.03.2024 15:33:28

lista wylosowanych kodów:
https://10lecie.pl/

0 0
misiamarysia
24.02.2024 09:58:20

Wszyscy zwycięzcy, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, pod rygorem utraty prawa do nagrody, wpisując w odpowiednich rubrykach: 5.3.1. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, zgodne z danymi podanymi w trakcie dokonania Zgłoszenia dla wszystkich nagród, oraz dodatkowo adres do doręczeń na terytorium RP dla nagród rzeczowych wysyłanych przesyłką kurierską, a w przypadku zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1. ppkt od 1 do 13 powyżej dodatkowo nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. Zwycięzca nagrody, o której
11Agencja Reklamowa Fortis Sp. Jawna / ul. Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa / NIP: 5240304216 / www.fortispromocje.pl mowa w pkt 4.1. ppkt 10 powyżej zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego

0 0
cherry21
11.12.2023 12:03:13

Nagrody naprawdę świetne emotka

0 0