Zakończony

Loteria "Graj z Orange, tylko w apce Mój Orange"

Opis konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest spełnienie warunków i postanowień Regulaminu,ze szczególnym uwzględnieniem wykonanie łącznie następujących czynności:
 • rejestracji zgłoszenia w Okresie Rejestracji za pośrednictwem aplikacji Mój Orange w zakładce poprzez:• podanie przez Uczestnika adresu e-mail z zastrzeżeniem, że:
  o podanie adresu e-mail następuje automatycznie z aplikacji Mój Orange
  o możliwa jest ręczna zmiana/edycja adresu e-mail,
 • deklarację ukończenia 18 roku życia przez Uczestnika
 • akceptację Regulaminu

Nagrody

 • 1 (słownie: jedna) Nagroda I Stopnia, każda w postaci Apple iPhone 14 Pro 256 GB SB MQ0T3PX/A 5G o wartości 6 544,83 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 83/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną 727,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100). Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 7 271,83 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 83/100) brutto, zwana dalej „Nagrodą I Stopnia”. Kwota w wysokości 727,00 zł zostaje potrącona przez Organizatora na poczet podatku od wygranej przekazywanego przez Organizatora do Urzędu Skarbowego.
 • 2 (słownie: dwie) Nagrody II Stopnia, każda w postaci smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 GB o wartości 5 020,76 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia złotych 76/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną 558,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
  Łączna wartość Nagrody II Stopnia wynosi 5 578,76 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 76/100) brutto, zwana dalej „Nagrodą II Stopnia”. Kwota w wysokości 558,00 zł zostaje potrącona przez Organizatora na poczet podatku od wygranej przekazywanego przez Organizatora do Urzędu Skarbowego.
 • 120 (słownie: sto dwadzieścia) Nagród III Stopnia, każda w postaci nagrody pieniężnej o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: trojan

Podobne konkursy

Brak komentarzy.