Reklama na e-Konkursy.info

Loteria "Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021"

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi:

  • w Okresie Promocyjnym, dokonać samospisu przy użyciu Aplikacji
  • zachować Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu
  • w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń dokonać prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii jeden raz, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę I Stopnia lub II Stopnia.
Dany adres e-mail może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.

Nagrody

  • Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris o wartości 65.749,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży o wartości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100). Łączna wartość nagrody to 76.499,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 16 (słownie: szesnaście) Nagród Głównych w Loterii.
  • Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.
  • Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia w Loterii.

Nadesłane przez: szunia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

blanca

07.05.21 19:28:10

zordlord

04.04.21 18:22:28

rozumiem, że od 22 kwietnia będzie można pobrać aplikację?  Więc o co chodzi z tym "zachowaj kod"

0 0

netka2000

02.04.21 09:56:48

1 samochód na województwo
Etapy: 5 bonów po 1000zł, 10 bonów po 500 zł na każde województwo. Każdy etap zaczyna się 22.04

0 0

asiam

02.04.21 09:45:27

Długość członka ? To chyba Prima Aprilis emotka

0 0

Gość domiiwolk

02.04.21 06:55:00

Czyli mogę teraz dokonać samospisu i bez problemu dołączyć do loteri za 20dni?

0 0

pionas

01.04.21 19:46:11

Dziś rozpoczął się spis powszechny. Spisać musi się każdy do 30 września 2021, udział w loterii to dodatkowy bonus, ale mimo wszystko zalecam ostrożność i zapraszam do ciekawego artykułu od niebezpiecznika https://niebezpie...-spisu-powszechnego/

Dodaj komentarz