Do zakończenia 37 dni

Loteria "Odśwież Lato Muzyką z tic tac" etapy

Opis konkursu

Warunkiem udziału w Loterii jest:
  • dokonanie Zakupu Promocyjnego w okresie od 20.05.2024 r. do 28.07.2024 r.
  • zachowanie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego
  • zgłoszenie się przez Uczestnika do Loterii w terminie od 20.05.2024 r. do 28.07.2024 r. po przez zarejestrowanie przez Uczestnika na stronie internetowej tictac.pl
Podział na  10 etapów

Nagrody

140x Nagroda I Stopnia każda w postaci dwudniowego biletu dla dwóch osób na festiwal Lollapalooza Berlin o wartości 1.804,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset cztery złote 0/100) oraz vouchera na pobyt w hotelu o wartości 200 euro, czyli 863,72 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: atanerka

Podobne konkursy

asiam
08.06.2024 16:13:17

Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki TIC TAC
Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest do zakupu nie mniej niż 1 (słownie:
jednego) opakowania Produktu (dalej: „Zakup Promocyjny”) w

0 0