Do zakończenia 13 dni

Loteria "Potrójne Wygrywanie! w wybranych halach"

Opis konkursu

Wybrane sklepy Leclerc/Carrefours/Selgros/Auchan/Makro/Spar/Detal - dokładna lista w regulaminie
Aby wziąć udział trzeba:
1. Dokonać zakupu minimum 1(słownie: jednej) sztuki Produktu Promocyjnego oraz minimum 3 (słownie: trzech) sztuk różnych produktów, w tym produktów Promocyjnych (nie ma żadnego ograniczenia co do rodzaju, marki, jak i ceny każdego z tych trzech pozostałych produktów), w dowolnym sklepie
Produkty promocyjne:
  • Develey
  • BBQUE
  • Kikkoman
  • TABASCO®
  • Mutti
  • Funtastic
  • Rummo
  • Excelencia
  • Costa d’Oro
2. Wyraźnie podkreślić oznaczenie identyfikujące Produkt Promocyjny na Dowodzie Zakupu oraz dokonać rejestracji Dowodu Zakupu przez dołączenie zdjęcia Dowodu Zakupu 
3. Wypełnić formularz
4. Zatwierdzić Zgłoszenie z użyciem otrzymanego na podany przez Uczestnika numer telefonu kodu SMS

Uwaga: W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, należy podkreślić oznaczenie identyfikujące każdy z Produktów Promocyjnych. Niewykonanie tego obowiązku może oznaczać nieprzyznanie Losów za ten Dowód Zakupu lub za poszczególne Produkty Promocyjne.

Każdy Uczestnik (czyli jedna osoba biorąca udział w Loterii) może nadesłać maksymalnie 5 (słownie: pięć) Zgłoszeń – pod warunkiem dokonania odpowiedniej liczby Zakupów Promocyjnych oraz odstępu w czasie dokonania kolejnych Zakupów Produktów Promocyjnych o co najmniej 5 dni roboczych.
Jedna osoba i osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą wygrać tylko jedną nagrodę.

Nagrody

70 robotów planetarnych TEFAL WIZZO QB317538 - po jednym na każdy sklep promocyjny

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: zielonaszpilka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.