Loteria promocyjna Łapsy


Loteria promocyjna Łapsy

Opis konkursu

  1. Kup dowolny produkt Łapsy
  2. Zachowaj paragon
  3. Wypełnij formularz na stronie

Nagrody

  • 600x zestaw piłkarzyków o wartości: 58,33 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem 33/100 złotych) brutto,
  • 600x personalizowana koszulka kibica (z hasłem i numerem na plecach) o wartości 51,40 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 40/100 złotych) brutto.

Nadesłane przez: tupotka Opublikowane przez: pionas

Lista komentarzy

bruce

11.06.18 08:54:58

"Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznieraz w całym okresie Loterii. Większa niż jeden liczba Produktów Promocyjnych widoczna na jednym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego nie uprawnia do przesłania kilku Zgłoszeń na podstawie tego samego dowodu Zakupu Promocyjnego. Powyższe nie wyklucza wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń w Loterii przez danego Uczestnika na podstawie różnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego, lecz nie więcej niż 20 Zgłoszeń dziennie pochodzących od jednego Uczestnika."

0 0

atanerka

16.05.18 09:24:52

Bramki

0 0
Dodaj komentarz