Zakończony

Loteria "Rowelover"

Opis konkursu

  • Wejdź na RoweLOVEr.pl i wybierz rower idealny dla siebie.
  • Kup dowolny ebook, poradnik lub plan treningowy.
  • Odbierz swoje losy. Przyjdą na podanego przez Ciebie maila. 
  • Bądź na żywo 4.01.2024 - losowanie na kanale Youtube Wygrywando!

Nagrody

Nagrodę stanowi nagroda rzeczowa – wybrana przez uczestnika z dwudziestu pięciu propozycji prezentowanych na Stronie, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedostępności modelu roweru stanowiącego Nagrodę rzeczową wybraną przez Laureata, Organizator może zaproponować Laureatowi podobny model roweru o parametrach nie gorszych, niż wybrany model i w takim przypadku, gdyby wartość zaproponowanego przez Organizatora modelu roweru była niższa, niż wartość Nagrody rzeczowej określonej w Regulaminie, Organizator powiększy kwotę Nagrody pieniężnej, o której mowa poniżej, o równowartość tej różnicy:
  •  do wyboru jeden z pięciu rowerów górskich o wartości do 25.699 zł brutto,
  • do wyboru jeden z pięciu rowerów gravelowych o wartości do 25.699 zł brutto,
  • do wyboru jeden z pięciu rowerów szosowych o wartości do 25.699 zł brutto,
  • do wyboru jeden z pięciu rowerów elektrycznych o wartości do 25.699 zł brutto
  • do wyboru jedna z pięciu par rowerów miejskich o łącznej wartości do 25.699 zł brutto,
wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. Laureat ma prawo do zamiany nagrody rzeczowej na równowartość w gotówce.

Łączna pula Nagród wynosi 35.699,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Wygrywando

Podobne konkursy

Pseudonim Pele_wśród_kolarzy
10.11.2023 11:53:58

netka2000 co do nagród racja, co do opisu - chyba raczej wszystko jasne? Przynajmniej jak dla mnie emotka

0 0
netka2000
09.11.2023 19:31:17

Błąd w opisie nagród (opis loterii też pozostawia wiele do życzenia).
Nagrodę stanowi nagroda rzeczowa – wybrana przez uczestnika z dwudziestu pięciu propozycji prezentowanych na stronie wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 10.000 zł. Laureat ma prawo do zamiany nagrody rzeczowej na równowartość w gotówce.
Łączna pula nagród wynosi 35.699,00 zł

1 cb656 0