Reklama na e-Konkursy.info

Loteria "Słynne MR Roślinne" Lewiatan

Loteria Słynne MR Roślinne Lewiatan

Opis konkursu

Kup 1 opakowanie masła roślinnego w sieci Lewiatan, zgłoś paragon i sprawdź czy wygraleś

Nagrody

  • Nagroda IV stopnia: deska z nadrukiem o wartości: 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 115 (słownie: sto piętnaście) nagród IV stopnia w Loterii
  • Nagroda III stopnia: karta przedpłacona o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 115 (słownie: sto piętnaście) nagród III stopnia w Loterii
  • Nagroda II stopnia: karta przedpłacona o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 15 (słownie: piętnaście) nagród II stopnia w Loterii
  • Nagroda I stopnia: robot kuchenny Bosch o wartości: 965,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia w Loterii

Nadesłane przez: nana22 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz