Do zakończenia 15 dni

Loteria "Wybitna Hellena"

Opis konkursu

W dniach 03.06 - 30.06 zakupić 1 produkt Hellena, zachować i wysłać nr paragonu na stronie www

Nagrody

  • 1x samochód Fiat 500
  • 4x bon wakacyjny o wartości 10 000zł
  • 28x słuchawki JBL Tune 520 BT
  • 28x walizka Wittchen wypchana oranżadą

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: michalmarczyk

Podobne konkursy

atyde25
09.06.2024 15:23:00

Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania uczestników
loterii), może w ramach całej loterii otrzymać maksymalnie (łącznie) tylko cztery nagrody,
tj. tylko jedną nagrodę główną oraz tylko jedną nagrodę tygodniową oraz tylko jedną nagrodę
natychmiastową I-go stopnia oraz tylko jedną nagrodę natychmiastową II-go stopnia,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której
jedna osoba/osoby z jednego gospodarstwa domowego, będzie zgłaszać się podając różne
numery telefonów/adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody
tygodniowej i/lub jednej nagrody natychmiastowej I-go stopnia i/lub jednej nagrody
natychmiastowej II-go stopnia. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych
uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony:
− tylko jedną nagrodą natychmiastową I-go stopnia, a kolejne nagrody natychmiastowe
I-go stopnia, które by mu przypadły, pozostają w dyspozycji organizatora, i/lub
− tylko jedną nagrodą natychmiastową II-go stopnia, a kolejne nagrody natychmiastowe
II-go stopnia, które by mu przypadły, pozostają w dyspozycji organizatora, i/lub
− tylko jedną nagrodą tygodniową, a kolejne nagrody tygodniowe, która by mu przypadły,
zostaną przekazane uczestnikom z listy rezerwowej laureatów.

0 0
atyde25
06.06.2024 10:59:00

W poprzedniej loterii Helleny nie można było tym małych w proszku a teraz wszędzie ich pełno nawet w Biedrze.Trzeba by dopytać organizatora.

0 0
Dagaa
03.06.2024 12:55:25

Te małe oranżady w proszku mogą być?

0 0