Zakończony

Loteria "Zbieramy PIT do PIT-a - Gmina Miejsce Piastowe rozkwita"

Opis konkursu

W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 02.05.2023 r. złożyła Deklarację podatkową PIT za 2022 rok w Urzędzie Skarbowym w Krośnie, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, w której wskazała
Gminę Miejsce Piastowe jako gminę, w której posiada miejsce zamieszkania

Nagrody

Voucher podróżny, thermomixy, odkurzacze, serwisy obiadowe, ekspresy, telewizory

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: doo

Podobne konkursy

Brak komentarzy.