Zakończony

Maciejowice: Konkurs na opracowanie logo z okazji nadania Maciejowicom praw miejskich

Opis konkursu

Uczestnikiem może być osoba zamieszkała na terenie Polski.  Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i opracowanie oryginalnego znaku graficznego – logo z okazji nadania Maciejowicom praw miejskich. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami do Regulaminu konkursu należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Logo z okazji nadania praw miejskich Maciejowicom – konkurs’’ w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach, ul. Rynek 2, 08-480 Maciejowice do dnia 27.12.2023r. do godziny 16.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody

1x 1000 zł brutto

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: fan-mandaryny

Podobne konkursy

Brak komentarzy.