Zakończony

Malanów: Konkrus plastyczny "Najładniejsza kartka wielkanocna"

Opis konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie KARTKI WIELKANOCNEJ
Technika wykonania – dowolna, Format: A5 (kartka A4 złożona na pół)
Praca powinna być wykonana bez pomocy osób dorosłych
  1. Kartka powinna być podpisana (imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła do której uczęszcza).
  2. Do pracy należy również dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez opiekuna prawnego (rodzica).
  3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
  4. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 marca 2024 r. do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie .

Nagrody

Jury konkursowe powołane przez organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ania1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.