Zakończony

Międzynarodowy Konkurs fotograficzny KUFEREK 2023 "JAROSŁAW miasto olśnień"

Opis konkursu

KATEGORIA: JARMARK (tradycyjne targowisko) – cztery (4) fotografie
Forma zgłoszenia Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG i nie może przekraczać 1920x1080 pikseli. Zdjęcie (na którym nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator) musi być w profilu RGB (bez CMYK). Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB. Uczestnicy, aby wziąć udział w konkursie muszą zarejestrować się na stronie konkursowej jaroslaw-kuferek.pl i za jej pomocą przesłać zdjęcia klikając w zakładkę „regulamin”. Każdy uczestnik po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł (który wpisujemy na czarnej linii) w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), wtedy otrzymuje e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa. Każdy z zakwalifikowanych uczestników po obradach jury otrzyma wiadomość e-mail z kartą zawierającą wynik procentowy i link z listą nagrodzonych uczestników. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej: jaroslaw-kuferek.pl

Opłata wpisowa
Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi: - dla uczestników z Polski: 50 PLN płatne przez PayPal fotokuferek@interia.pl lub na konto bankowe - dla uczestników z innych krajów: 10 € płatne tylko przez PayPal fotokuferek@interia.pl

Nagrody

Nagrody zostaną wręczone autorom w Jarosławiu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na V Jarosławskich Dniach Sztuki - 23 sierpnia 2023 roku

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: aurorcia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.