Zakończony

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Opis konkursu

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego Otwarty nabór prac do 30.09.2022

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji
Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Konkurs jest skierowany do twórców pełnoletnich z Polski i zagranicy. Zgłoszenia w formie online kierować
będzie można na adres horbowy@okis.pl lub przez Formularz zgłoszeniowy. Spośród nadesłanych propozycji jury wyłoni najlepsze realizacje. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E.

Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku
Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nagrody

Organizatorzy przy wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oprócz przygotowania wystawy nagrodzonych prac oraz wydania pokonkursowego katalogu, wyróżnią laureatów Konkursu następującymi nagrodami:
  • Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 PLN brutto,
  • Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
  • Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w renomowanej jednostce artystycznej, specjalizującej się w szkle artystycznym (np.: w Pilchuk Glass School lub tego typu);
  • Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła,
  • Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: okis_wroclaw

Podobne konkursy

Brak komentarzy.