Zakończony

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych z powiatu wrocławskiego "Nasze spotkania z twórczością Jana Brzechwy. Edycja II - lis Witalis (klasy I-III) oraz Pan Kleks (klasy IV-VIII)"

Opis konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla powiatu wrocławskiego „Nasze spotkania z twórczością Jana Brzechwy”.
Jak w zeszłym roku konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
Zadaniem konkursowym dla klas I-III jest przygotowanie wizerunku lisa Witalisa, a dla klas IV-VIII – wizerunku Pana Kleksa.
Technika: rysunek, grafika, malarstwo. Format A4.
Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace w kategorii uczniów klas I-III oraz maksymalnie 3 prace w kategorii uczniów klas IV-VIII.
Każdy Uczestnik musi mieć załączone do pracy konkursowej wypełnione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego wszystkie zgody (formularz załączony poniżej).
Termin dostarczania prac: do 30.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.12.2023 r.
Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
"Nasze spotkania z poezją Jana Brzechwy"

Nagrody

  • 10 podwójnych zaproszeń do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu
  • książki
  • szkicowniki
  • zestawy ołówków
  • zestawy akwareli
  • figurki ozdobne
  • naklejki
  • zestawy pachnących mazaków
  • modele zwierząt 3D z drewna do złożenia
  • papier ozdobny brokatowy

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Katarzyna

Brak komentarzy.