Zakończony

Najlepsza książka psychologiczna

Opis konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych książek psychologicznych i poradników w następujących kategoriach:
- życie małżeńskie,
- życie codzienne,
- zdrowie, uroda,
- styl życia,
- rodzina, wychowanie,
- poradniki,
- popularnonaukowe.

Nagrody

Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców.
Po dokonaniu wyboru tytułów nominowanych i po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób głosujących w danym etapie podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.
Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie.
Kolejne nagrody przypadną 5 internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawę do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów do oddania głosów, otrzyma zestaw 5 książek zgłoszonych do plebiscytu. Kolejna osoba otrzyma 4 książki, następna - 3 publikacje, czwarta w kolejności - 2 książki, piąta - jedną. Głosy, przy których podawane będą tak zwane "maile tymczasowe", zakładane jedynie na krótki okres czasu bądź wyłącznie na czas plebiscytu, zostaną unieważnione!

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: swibek

Podobne konkursy

Brak komentarzy.