Zakończony

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Dziedzictwo UNESCO- Zabytki architektury w Europie"

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu są prace obrazujące architekturę europejską wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci, wiek uczestników: 7 - 19 lat.
Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane - płaskie (nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: grafika komputerowa, wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.), max. 50 x70 cm.

1. Kategoria I - uczniowie klas 1- 4 szkoły podstawowej (7-10 lat)2. Kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej (11-15 lat )3. Kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych

Nagrody

Dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii. Do laureatów konkursu nie mogących odebrać nagród osobiście, zostaną one wysłane pocztą na koszt odbiorcy (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: ewikewikk

Podobne konkursy

Brak komentarzy.