Zakończony

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Autoportret, czyli portret własny" IX edycja

Opis konkursu

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Autoportret, czyli portret własny” IX edycjaOrganizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 5 do 26 lat.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w następujących kategoriach:
 • I KATEGORIA od 5-9 lat,
 • II KATEGORIA od 10 – 13 lat,
 • III KATEGORIA od 14 – 17 lat,
 • IV KATEGORIA od 18 – 26 lat

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wyrażenia, przedstawienia siebie za pomocą środków wyrazu plastycznego. Autoportret, czyli portret własny Celem konkursu jest stworzenie swojego Autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest w środku i na zewnątrz. Zastanawiając się nad istotą autoportretu trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy Autoportret to jest obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą Autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie.

Pierwsze Autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało Autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt van Rijn, Tamara Łempicka, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Francis Bacon, Frida Kahlo, Egon Schiele, Amadeo Modigliani, Rafael Santi, Lucian Freud, Salvador Dali, Andy Warhol, Stanisław Wyspiański, Witkacy, Jacek Malczewski... Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa. Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywany z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni? Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A4 do 100x70.

Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
 • Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
 • Rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, it.p) Graficznej (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
 • Forma przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
 • Technika własna ( mozaika, collage, batik, itp.)
Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 - Karta informacyjna). Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).
Nadsyłanie prac : 10 maja 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników : 7 czerwca 2024 r.

Prace prosimy nadsyłać na adres
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104, 86-300 Grudziądz
lub dostarczać do sekretariatu OPP w Grudziądzu w kopercie z dopiskiem : IX Edycja Konkursu Plastycznego „Autoportret, czyli portret własny”.

Nagrody

 • bony do Empiku
 • akcesoria plastyczne
 • książki
 • perfumy, wody toaletowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Zeus

Podobne konkursy

cb656
27.02.2024 11:05:35

Ja tu czegoś nie rozumiem... emotka  To nie pierwszy już raz! emotka  Na kiego jest ta cała moderacja zgłaszanych do bazy konkursów, skoro nawet w nazwie jest info, że to plastyczny, a ulokowany w kategorii AKTUALNE! Wrrr... emotka

0 0