Zakończony

Ogólnopolski Konkurs Poetycki - Edycja 2023

Opis konkursu

Konkurs będzie odbywał się przez trzy kolejne lata 2023, 2024 i 2025. Przedmiotem konkursu jest wiersz o tematyce sakralnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Tematem tegorocznej edycji jest: Wiara, Nadzieja i Miłość.

Nagrody

  • I miejsce - 500 zł
  • II miejsce - 400 zł
  • III miejsce - 300 zł
  • wyróżnienia
Wiersze nagrodzone i wyróżnione, za zgodą Autorów, zostaną wydane w formie książkowej na zakończenie konkursu w roku 2025.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Marta Borczyńska

Brak komentarzy.