Reklama na e-Konkursy.info

OleoMac - Loteria jubileuszowa! 25 lat!

OleoMac - Loteria jubileuszowa! 25 lat!

Opis konkursu

Warunkiem udziału w Loterii jest zakupienie co najmniej jednego urządzenia marki Oleo-Mac o jednostkowej cenie detalicznej brutto nie niższej niż 499,- zł w terminie od 1.04.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, przekazanych Organizatorowi przez Uczestnika zgodnie z zapisami Regulaminu w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym przekazania nagród oraz rozliczenia podatku.
W czasie trwania sprzedaży urządzeń objętych Loterią Klient po zakupie jednego lub kilku urządzeń objętych promocją wraz z dowodem sprzedaży otrzymuje od sprzedawcy jeden Kupon Loterii na jedno zakupione urządzenie objęte promocją. Na każdym Kuponie Loterii (zwanym dalej „Kuponem”) umieszczono unikalny kod alfanumeryczny.
Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii odbywa się poprzez zarejestrowanie się Uczestnika w terminie od 1.04.2019 r. od godz. 9:00:00 do 31.07.2019 r. do godz. 23:59:59 na Stronie Internetowej Loterii.

Nagrody

  • 1 (słownie: jedna ) nagroda pierwszego stopnia, o wartości brutto 59.444,00 PLN(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100) w postaci samochodu osobowego marki Fiat Tipo o wartości 53.500,- PLN oraz premii pieniężnej w wysokości 5.944,00,-zł, przeznaczonej na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody
  • 4 (słownie: cztery nagrody drugiego stopnia, o wartości brutto 5556,- PLN(słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć 00/100 PLN.) każda nagroda, w postaci voucherów turystycznych o wartości 5000,- zł oraz premii pieniężnej w wysokości 556,- zł przeznaczonej na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody.
  • 50 (słownie:pięćdziesiąt) nagród trzeciego stopnia, o wartości brutto 160,15 PLN(słownie: sto sześćdziesiąt 15/100 PLN) każda nagroda, w postaci bezrękawników turystycznych.
  • 100 (słownie sto) nagród czwartego stopnia, o wartości brutto 62,14zł każda nagroda w postaci toreb sportowych.

Nadesłane przez: mama02 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz