Reklama na e-Konkursy.info

Opole: Konkurs "Opole w rytmie życzliwości"

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z życzliwością. Konkurs ma za zadanie rozwijać zdolności plastyczne, promować właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjające szeroko rozumianej integracji m.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.
Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.Praca konkursowa ma być zaprojektowana w formacie A4.

Prace plastyczne biorące udział w konkursie zostaną przekazane do opracowania graficznego i ostatecznego wydruku. Następnie w formie gotowej broszury informacyjno – edukacyjnej trafią do przedszkoli oraz szkół na terenie Miasta Opola i zostaną wykorzystane na lekcjach podczas, których promowana jest kampania ,,Opole w rytmie życzliwości”. Ww. broszura edukacyjno – informacyjna będzie składała się maksymalnie z 15 stron (broszura w formacie A5, obrazki/rysunki wraz z opisem przedstawiające pozytywne/właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością.

Nagrody

Autor/rzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Nadesłane przez: dolly Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz