Zakończony

Sosnowiec: Konkurs "Nie taki Bazyliszek straszny…"

Opis konkursu

Konkurs odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych:
  • 6-9 lat
  • 10-15 lat
Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej postać legendarnego Bazyliszka.
Forma pracy: praca przestrzenna, wykonana w dowolnej technice plastycznej, w rozmiarze umożliwiającym bezpieczne przetransportowanie jej do siedziby Organizatora.
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
Prace można:
  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Konkurs - Nie taki Bazyliszek straszny..." do dnia 22 sierpnia 2019 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
  • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II) lub do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w godzinach ich otwarcia.

Nagrody

Przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych, gadżetów.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: deva

Podobne konkursy

Brak komentarzy.