Zakończony

Toruń: Szkolny konkurs na plakat z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły organizowanego w ramach projektu "Obchody Jubileuszu 30-lecia szkoły 2022/23"

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu jest plakat z okazji Jubileuszu 30-lecia szkoły.
Pracę można wykonać w jednej z dwóch kategorii:
  • Praca plastyczna w dowolnej technice np. akwarela, kolaż, grafika lub inne techniki; w formacie niemniejszym niż format A2 ( 420x594)
  • Praca w technice cyfrowej w formacie A2 (420x594), wykonana w dowolnym programie do tworzenia projektów graficznych np. CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape, Publisher lub z wykorzystaniem innych narzędzi do tworzenia grafiki np. Canva
Na plakacie powinno występować logo jubileuszu 30-lecia, logo szkoły oraz pełna nazwa szkoły.
Plakat powinien jednoznacznie kojarzyć się z X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha w Toruniu.
Gotowy plakat, wykonany w technice cyfrowej, należy przesłać do pani Beaty Kuźmińskiej na adres e-mail: bkuzminska@lo10.edu.torun.pl z dopiskiem „30-lecie XLO”
Wiadomość ma zawierać pliki źródłowe oraz plik w formacie PDF.
Gotowy plakat, wykonany w formie pracy plastycznej, należy złożyć u pani Doroty Ogonowskiej w bibliotece szkolnej. 

Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
  • Prezentacja plakatu podczas wystawy na terenie szkoły.
  • Publikacja plakatu na szkolnej stronie www.
  • Dyplomy i nagrody rzeczowe.
  • Uwzględnienie oceny cząstkowej w ocenach z wybranego przedmiotu, zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania (również za udział w konkursie).

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: dorcia77

Podobne konkursy

Brak komentarzy.