Reklama na e-Konkursy.info

VII Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

VII Konkurs Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

Opis konkursu

Do Konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie. Prace muszą być jednak oryginalne (niepublikowane nigdzie wcześniej), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku. Czekamy na Państwa wiersze (maksymalnie trzy) oraz małe formy prozy poetyckiej (maksymalnie 1,5 strony standardowego wydruku komputerowego).
Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać swoje prace w ramach tylko jednej formy.
VII edycja Konkursu przeprowadzana jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I - młodzież do 18 roku życia,
- Kategoria II - dorośli.
Na Konkurs należy nadsyłać utwory powielone w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego, opatrzonego godłem, czyli pseudonimem. W oddzielnej kopercie muszą znajdować się dane o Autorze/Autorce (wiek oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu –numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny). W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie kategorii.

Nagrody

Pula nagród w tegorocznym Konkursie to 1 800 zł. Prace oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród według własnego uznania.

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz