Zakończony

Województwo zachodniopomorskie i lubuskie: Konkurs "Wokół symboli narodowych"

Opis konkursu

Konkurs przeprowadzany jest jednocześnie we wszystkich szkołach w dniu 10 listopada 2017 roku, o godz. 12.00, równocześnie w obu kategoriach wiekowych. Czas na rozwiązanie testu w obu kategoriach wiekowych wynosi 45 minut.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi.
Konkurs adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Kategoria I – klasa 1 szkoły podstawowej
b. Kategoria II – klasy 2-3 szkoły podstawowej

Nagrody

Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymuje dyplom uczestnictwa. Dla najlepszych uczestników, przewidziane są nagrody rzeczowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: barszcz

Podobne konkursy

Brak komentarzy.