Brak daty

Wołomin: Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną "Boże Narodzenie 2020"

Opis konkursu

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a z nimi tradycyjnie już konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki.

Do 23 listopada 2020 roku czekamy na prace uczniów szkół z terenu gminy Wołomin przygotowane w 3 kategoriach:
  • Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III
  • Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI
  • Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII
Tym razem, ze względu na zamknięcie szkół i naukę zdalną, konkurs zostanie rozstrzygnięty jednoetapowo.
Prace konkursowe należy wrzucić do skrzynki konkursowej umieszczonej przed Urzędem Miejskim w Wołominie ul. Ogrodowa 4 (wejście główne od strony starostwa powiatowego) w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada włącznie.
Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 6 wyróżnień (po 2 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 listopada 2020 r.

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 74.

Uwaga! Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej, która nawiązywać będzie do gminy Wołomin. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej kartce wymagany jest element akcentujący związek z Gminą Wołomin.

Prace należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń nie będą przyjmowane.

Nagrody

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.