Zakończony

Wygraj wyjazd do Sewilli na koncert Erosa Ramazzottiego!

Opis konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej 22 4444 000.
Dwie pierwsze osoby, które uzyskają połączenie zostają Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik konkursu”) i po uzyskaniu połączenia zyskują prawo do wzięcia udziału w Konkursie na antenie Stacji Radiowej podczas wejścia antenowego. Prowadzący zadaje Uczestnikom konkursu pierwszą serię pytań. Obaj Uczestnicy Konkursu muszą usłyszeć taką samą liczbę pytań. Jeśli w pierwszej serii jeden z Uczestników Konkursu odpowie poprawnie na większą liczbę pytań, zostaje „Laureatem Rundy”. Jeśli w pierwszej serii pytań obaj UczestnicyKonkursu odpowiedzą poprawnie na taką samą liczbę pytań, Prowadzący rozpoczyna kolejną serię pytań aż do wyłonienia Laureata Rundy w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Wszystkie pytania zadawane w Konkursie będą dotyczyć życia i twórczości Erosa Ramazzottiego.

Nagrody

Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher o wartości 6.150 zł. upoważniający do odbioru od Fundatora biletu na koncert Erosa Ramazzottiego, który odbędzie się 15 września 2022 r. w Sewilli w Hiszpanii wraz z zapewnieniem kosztów przelotów i noclegu. Dodatkowo w skład Nagrody wchodzi wartość podatku od nagrody, która to kwota nie będzie wypłacona Laureatowi Konkursu, zgodnie z ust. 3 poniżej. . Koszty ubezpieczenia oraz organizacji czasu wolnego Laureat Konkursu ponosi we własnym zakresie. Nagrodą pocieszenia dla Laureatów Rundy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej jest płyta CD Erosa Ramazzottiego ufundowana przez Fundatora Nagród.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: agawa78

Podobne konkursy

Brak komentarzy.