Reklama na e-Konkursy.info

Wygraj wyjazd do Szwajcarii! 18+

Wygraj wyjazd do Szwajcarii! 18+

Opis konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • ETAP I – trwa od 14.10.19 r. do 27.12.19 r.
 • ETAP II – trwa od 07.01.20 r. do 30.01.20 r.
 • ETAP III – trwa od 31.01. 20 r. do 19.02.20 r.
I etap - Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez:
a) wejście na Landing page, w okresie 14.10.2019-25.12.2019 r, oraz zgłoszenie do Konkursu Drużyny. Jeden Uczestnik („Przedstawiciel Drużyny”) zgłasza Drużynę składającą się z trzech osób poprzez:
 • wypełnienie formularza konkursowego, zaakceptowanie Regulaminu, zaakceptowanie zgody na wykorzystanie wizerunku, zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z §8 Regulaminu, wykazanie zainteresowanie treściami alkoholowymi oraz podanie i wykorzystanie unikalnej nazwy załogi. Zgody i akceptacje są dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 • Dodatkowo Przedstawiciel Drużyny załącza wypełnione oraz podpisane przez Uczestników zgody na wykorzystanie wizerunku, zaakceptowane zgody na wykorzystanie wizerunku, zaakceptowane zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §8 Regulaminu, wykazanie zainteresowanie treściami alkoholowymi.
 • Przedstawiciel Drużyny wykonuje zadanie konkursowe 1, czyli załącza zdjęcie z członkami Załogi, na którym powinna się znaleźć także dowolna butelka wódki marki Bols. Zdjęcie zostanie podłączone pod odpowiedni formularz zgłoszeniowy Załogi.
Ważne:
Na przesłanym zdjęciu musi się znaleźć:
 • 3-osobowa załoga ( Przedstawiciel Drużyny + 2 osoby)
 • dowolna butelka Bols

Nagrody

 • NAGRODY III stopnia, które przyznawane są Drużynom na zasadach określonych w §5 w terminach określonych w §7. Nagrody III stopnia w formie zestawu składającego się z: 3x rękawiczki do smartphona, 3x lampa kempingowa, 3x workoplecak oraz 3x wódka Bols Platinum Quartz. Wartość zestawu: 398,32 zł brutto. Łączna wartość nagród III stopnia to 5974,76 zł brutto
 • NAGRODY II stopnia, które przyznawane są na zasadach określonych w §5 w terminach określonych w §7. Nagrody II stopnia w formie zestawu w postaci: 1x gimbal ręczny, 1x zegarek szwajcarski, 1x wielofunkcyjny scyzoryk szwajcarski. Wartość zestawu: 1094 zł brutto. Łączna wartość nagród II stopnia to 5470 zł brutto.
 • NAGRODA I stopnia w postaci wyjazdu Drużyny do Szwajcarii przyznawana jest Zwycięskiej Drużynie na zasadach określonych w §5 w terminach określonych w §7 o wartości 18 000 zł brutto. W celu zrealizowania tej nagrody Uczestnicy zobowiązani są posiadać dowód osobisty lub paszport ważny co najmniej 6 (sześć) miesięcy od daty Wyjazdu. Koszt wyjazdu na który składa się: transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz atrakcje zostanie w całości pokryty przez Fundatora.

Nadesłane przez: titinunu Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz